fbpx

Regulamin gabinetu

REGULAMIN GABINETU

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§1

Gabinet kosmetologii estetycznej Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj powiązany ze stroną internetową www.kosmetologia-nogaj.pl , właścicielem firmy jest Żaneta Nogaj, NIP 9482445922, e-mail kontakt@kosmetologia-nogaj.pl

§2

Klienci gabinetu Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz  do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty gabinetu Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§3

Gabinet Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj świadczy usługi przy ul. Grochowskiej 14G w Warszawie w godzinach poniedziałek- piątek 9:00-21:00 oraz w soboty 9:00-15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas:  absencji pracownika lub losowych ( typu: brak prądu, wody, gazu).

Godziny pracy gabinetu są uzależnione również od grafiku pracowników. Klienci nie umówieni na wizytę z wyprzedzeniem nie mają gwarancji przyjęcia na wizytę.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

W gabinecie Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

Pracownicy salonu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

§4

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§5

Na terenie całego gabinetu Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren gabinetu Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj.

W gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

W gabinecie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.

W trakcie wykonywania zabiegu klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetologa wykonującego zabieg.

Podczas wykonywania zabiegu zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującego zabieg kosmetologa. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby.

§6

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

Nasze promocje i rabaty nie łączą się.

Za usługi świadczone w gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi

§7

Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty. Wizyty w gabinecie objęte są zadatkami.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas.

W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

ZADATKI:

 • Zabiegi na twarz, zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej, depilacja laserowa objęte są zadatkiem w wysokości 150zł
 • Pozostałe zabiegi tj. stylizacja okolicy oka, depilacja woskiem itp. objęte są zadatkiem w wysokości 30% wartości usługi.
 • Na wpłatę zadatku przeznaczamy 48h od momentu rezerwacji wizyty
 • Potwierdzenie wpłaty można wysłać automatycznie na adres e-mail kontakt@kosmetologia-nogaj.pl
 • Zadatek jest zwrotny tylko w przypadku odwołania wizyty z minimum 3dniowym (72h) wyprzedzeniem przed pierwszym terminem
 • Wizytę objętą zadatkiem można przełożyć przed umówioną wizytą 1 raz w przypadku zdarzenia losowego, choroby itp.
 • Wizyty nie odwołane przed terminem (nawet 1h) lub nie stawienie się na wizytę stanowią brak zwrotu zadatku i nie są traktowane jako wizyty przełożone
 • W przypadku odwołania drugiego terminu zwrot zadatku nie obowiązuje nawet z 3 dniowym wyprzedzeniem
 • W przypadku znacznego spóźnienia(powyżej 30min) wizyta uznana jest jako nieodwołana, a zadatek nie podlega zwrotowi

DANE DO PRZELEWU ZADATKU:

Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj

Ul. Grochowska 14G

04-217 Warszawa

Konto bankowe ING Bank Śląski:    40 1050 1793 1000 0097 0648 8195

Tytuł przelewu: Zadatek, data wizyty, imię i nazwisko

Gabinet zastrzega sobie prawo do jednokrotnego odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

§8

Regulamin sprzedaży Kuponów Upominkowych (Voucher).
· Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
· Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.
· Kupon można nabyć:

 • stacjonarnie w gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj przy ul. Grochowskiej 14g
 • on-line poprzez stronę internetową gabinetu Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj w zakładce „Vouchery”
 • telefoniczne zamówienie oraz przelewie na konto bankowe

Vouchery wysyłane są kurierem lub paczkomatem (+15zł koszty dostawy) w formie papierowej lub na adres e-mail w wersji elektronicznej PDF.

Regulamin korzystania z Kuponów Upominkowych
· 
Kupon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.
· Vouchery nie posiadają terminu ważności. Tracą wartość lub kwota kuponu przepada w przypadku zawieszenia działalności lub jej zamknięcia.
· Kupony można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
· Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel.: 782 037 494. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie kupon upominkowy.
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer 690-475-863.
· Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
· Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
· Płatności kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
· Kupony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
· Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty gabinetu.
· W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
· Integralną częścią kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

Regulamin konsultacji przedzabiegowych
Konsultacje w gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszt konsultacji jest odejmowany od kosztu zabiegu, jeśli taki odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od daty konsultacji.

Konsultacja przedzabiegowa trwa do 1h. W cenę konsultacji wliczony jest plan pielęgnacyjny, który klient otrzymuje na adres e-mail do 7 dni roboczych od daty konsultacji.

§9

Regulamin z korzystania karnetów zabiegowych

 • Karnet zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w gabinecie Kosmetologia Estetyczna Żaneta Nogaj zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego karnetu.
  · Karnety są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na karnecie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia.Po upływie terminu ważności Karnetu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
  · Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu w cenie 50 zł/ osoba na okres 3 miesięcy.
  · Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS 
  Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 690475863
  · W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach karnetu uznana zostaje za zrealizowaną.
  · Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów- po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lub sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.
  · Karnet nie podlega zwrotowi.
  · Karnetu nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w salonie.
  · Opłatę za zabiegi z karnetu należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

§10

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie gabinetu Kosmetologia estetyczna Żaneta Nogaj są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§11

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.